Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.

30.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 26 listopada 2013 roku. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Wilczyńskiego z […]

Zmiana działania włączników dla pieszych przy sygnalizatorach świetlnych.

19.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 19 listopada 2013 roku. Zgodnie z postulatami ORBRD, na niektórych skrzyżowaniach (np. Armii Krajowej x Jagiellończyka, Schumana x Sielska) cykl sygnału zielonego dla pieszych został zmieniony i włącza się automatycznie – bez konieczności interwencji ze strony pieszego. Jednocześnie, na włącznikach (“żółtych guzikach”) nie pojawia się […]

Wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.

22.10.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 22 października 2013 roku.   Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach al. Sikorskiego […]