Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Wnioski i uwagi do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

31.03.2013

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła do kosultacji społecznych projekt Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020.

O programie

Program został oparty na pięciu podstawowych filarach:

  1. bezpieczny człowiek
  2. bezpieczna droga
  3. bezpieczna prędkość
  4. bezpieczny pojazd
  5. ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa (more →)

Al. Wojska Polskiego – kosultacje społeczne (27.03.2013)

27.03.2013

W wyniku analizy wariantów przebudowy Al. Wojska Polskiego w Olsztynie od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oceniła koncepcję W4A najwyżej z pięciu przedstawionych. Pragniemy zaznaczyć, iż wskazanie tego wariantu traktujemy jedynie jako wskazanie właściwego kierunku dalszych prac nad bardziej szczegółowymi analizami, w których chcielibyśmy uczestniczyć. W żadnym wypadku nie traktujemy wariantu W4A jako ostatecznego i dokończonego. (more →)

Piłeś nie pojedziesz.

15.03.2013

PIŁEŚ NIE POJEDZIESZ to program realizowany przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii uzależnień w Olsztynie. Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przyłączyło się do tej akcji edukacyjnej, a jej przedstawiciel wziął udział w spotkaniu z uczniami V LO. Jest to jedno z licznych spotkań kierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Olsztynie. Zapraszamy do odwiedzania strony projektu.