Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

O nas

12.12.2012

Jesteśmy aktywnymi obywatelami i mieszkańcami Olsztyna. Wywodzimy się z różnych środowisk, posiadamy różne doświadczenia, ale łączy nas gotowość i determinacja do wspólnej pracy na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach naszego Miasta. Jesteśmy pieszymi, rowerzystami i kierowcami, co pozwala nam rozpatrywać zagadnienia ruchu drogowego z perspektywy wszystkich jego uczestników.

Naszym głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Chcemy podjąć wszelkie możliwe kroki, aby mieć realny udział w podejmowaniu decyzji wpływających na poziom bezpieczeństwa na olsztyńskich ulicach.

Decydujemy się wziąć odpowiedzialność za pomysły i rozwiązania, które obniżą poziom zagrożeń spotykany na miejskich drogach. Nasze działania chcemy oprzeć na rzetelnej edukacji kierowanej do wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz na społecznym udziale naszych przedstawicieli w miejskich strukturach zajmujących się zagadnieniami bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Uważamy, że najlepszą formą wspierającą podejmowanie decyzji jest dialog, który najskuteczniej prowadzi do porozumienia, a jednocześnie zapewnia właściwy stopień współodpowiedzialności wszystkich stron.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *