Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Struktura organizacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce

05.03.2013

W naszym kraju istnieje hierarchiczna struktura organizacji bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z punktu widzenia miasta Olsztyna hierarchia ta przedstawia się następująco:

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jej przewodniczącym jest minister właściwy ds. transportu. KRBRD określa kierunki i koordynuje działania administracji rządowej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Więcej informacji na stronie: http://www.krbrd.gov.pl/krajowa%20rada%20brd/krajowa_rada_brd.htm
 • Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – przewodniczą im marszałkowie województw. Zajmują się opracowaniem regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. W województwie warmińsko-mazurskim Warmińsko-Mazurska Rada BRD działa przy Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Więcej informacji na stronie: http://www.wrbrd.olsztyn.pl/
 • Miejska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jej przewodniczącym w Olsztynie jest Prezydent Miasta. Zajmuje się wytyczaniem i monitorowaniem polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego w Olsztynie. Podstawowe prioretety jej działalności to:
  • edukacja w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • nadzór nad ruchem drogowym,
  • infrastruktura drogowa,
  • ratownictwo drogowe i pomoc ofiarom wypadków drogowych.
 • Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jest organizacją opiniodawczą przy Zarządzie Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie. Opiniuje m.in. stałą i tymczasową organizację ruchu na drogach publicznych w Olsztynie. W jej skład wchodzą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, pracownicy ZDZiT, oficer rowerowy oraz przedstawiciele przewożników „taxi”.

Polecamy lekturę olsztyńskiego Miejskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dostępnego na stronie: http://www.kryzys.olsztyn.pl/index.php?page=182

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *