Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.

30.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 26 listopada 2013 roku.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Wilczyńskiego z ulicami: Jarocką oraz Kanta/Boenigka. Zmiana polegać ma na zapalaniu się sygnału zielonego dla pieszych łącznie z sygnałem zielonym dla pojazdów i jego trwaniem do końca danej fazy.

UZASADNIENIE

Obecny program sygnalizacji wymaga wywołania sygnału zielonego dla pieszych poprzez wciśnięcie przycisku. Nawet nieznaczne spóźnienie się pieszego z użyciem guzika skutkuje koniecznością oczekiwania na zielone światło do następnego cyklu, a więc często ponad dwie minuty. W wyniku bardzo długiego czasu oczekiwania na przejście, przy jednoczesnym braku pojazdów jadących w relacji kolizyjnej, często obserwuje się pieszych przekraczających jezdnię na czerwonym świetle. Proponowana zmiana systemu sygnalizacji zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *