Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Zmiana działania włączników dla pieszych przy sygnalizatorach świetlnych.

19.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie z postulatami ORBRD, na niektórych skrzyżowaniach (np. Armii Krajowej x Jagiellończyka, Schumana x Sielska) cykl sygnału zielonego dla pieszych został zmieniony i włącza się automatycznie – bez konieczności interwencji ze strony pieszego. Jednocześnie, na włącznikach (“żółtych guzikach”) nie pojawia się informacja, że zgłoszenie jest realizowane (nie świecą się czerwone diody lub napis “CZEKAJ”). Powoduje to dezorientację pieszego, którzy włączając przycisk (operacja ta jest już zbędna) nie widzi reakcji co może nasuwać wniosek, że system nie działa, zgłoszenie jest niezarejestrowane, co w konsekwencji prowadzi do obserwowanych tam przypadków pokonywania przejść dla pieszych na czerwonym świetle.

Sytuacja może być jeszcze bardziej dezorientująca, a przez to bardziej niebezpieczna, gdy w obrębie skrzyżowania w zależności od pory dnia sygnał zielony dla pieszych realizowany będzie w trybie automatycznym lub manualnym.

 

Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnosi o informowanie użytkowników poprzez uruchamianie oznaczeń na włącznikach (czerwone diody lub podświetlenie napisu “CZEKAJ”), że program sygnalizacji świetlnej realizuje zgłoszenie pieszego za każdym razem, gdy ma to miejsce zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *