Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Al. Wojska Polskiego – II spotkanie konsultacji społecznych (09.05.2013)

30.06.2013

Propozycje do koncepcji przebudowy al. Wojska Polskiego (przedstawionej na spotkaniu konsultacyjnym dnia 9 maja 2013 r.). Przedstawiona koncepcja nie zawierała podstawowych wymiarów, takich jak: promienie łuków, szerokości pasów ruchu oraz chodników i dróg dla rowerów, odległości zatok postojowych od przejść dla pieszych itp. Brak tych informacji uniemożliwia szczegółowe odniesienie się do rozwiązań zaproponowanych w koncepcji i czyni listę uwag i wniosków otwartą.

 1. Przeprowadzenie audytu BRD dla projektowanej zieleni, urealnienie koncepcji przebudowy ulicy – koncepcja w obecnym kształcie może sugerować rozwiązania, które nie będą mogły zostać zawarte w docelowym projekcie ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym znacznie wpłynąć na wygląd i funkcje przebudowanej ulicy.
 2. Przeprowadzenie audytu BRD dla projektowanych miejsc parkingowych, urealnienie koncepcji przebudowy ulicy – koncepcja w obecnym kształcie może sugerować rozwiązania, które nie będą mogły zostać zawarte w docelowym projekcie ze względu na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a tym samym znacznie wpłynąć na wygląd i funkcje przebudowywanej ulicy. Należy zwrócić szczególną uwagę na odległości zatok postojowych od przejść dla pieszych i wynikające z tego faktu ograniczanie widoczności pieszy – kierowca.
 3. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów równoległych do al. Wojska Polskiego. Dzięki konieczności zwolnienia pojazdów przekraczających takie wyniesienia zapewnimy bezpieczne przekraczanie tych miejsc przez pieszych i rowerzystów
 4. Chodnik i drogę dla rowerów w miejscu przecięcia ze zjazdami do posesji:
  1. pozostawić na niezmienionym poziomie,
  2. zachować ciągłość rodzaju nawierzchni,
  3. pas szerokości ok. 50 cm od jezdni wykonać z materiału innego niż chodnik i droga dla rowerów (np. kostka granitowa), co pozwoli na czytelne oznaczenie zjazdu oraz łatwe uformowanie podjazdu,
  4. czytelność oznaczenia zjazdu zapewnia też obniżenie krawężnika.
  5. Rozwiązania te pozwolą na jednoznaczne zaznaczenie pierwszeństwa niechronionych uczestników ruchu.
 5. Zachować minimalne promienie łuków co wymusi zmniejszenie prędkości pojazdów oraz zmniejszy dystans jaki muszą pokonać piesi na przejściach.
 6. W przypadku ukształtowania łuków za pomocą wybrukowanej przestrzeni przykrawężnikowej należy zwrócić uwagę, by bruk nie został ułożony w miejscu przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych. Rozwiązanie to pozwoli na wyeliminowanie z przejść i przejazdów powierzchni śliskich i nierównych, które poprzez swoje właściwości mogą wydłużać czas potrzebny na pokonanie przejścia lub przejazdu przez niechronionych uczestników ruchu (w szczególności wydłużyć może czas ewakuacji z przejścia/przejazdu).
 7. Usytuowanie zatoki postojowej przy cerkwi może utrudniać włączenie się do ruchu ze względu na słabą widoczność sytuacji drogowej w lusterku (kierowca widzi azyl dla pieszych, a nie jezdnię).
 8. Usytuowanie zatoki przystankowej przy szpitalu może utrudniać włączenie się do ruchu ze względu na słabą widoczność sytuacji drogowej w lusterku (kierowca widzi azyl dla pieszych, a nie jezdnię).
 9. Brak przejścia dla pieszych na wysokości Wojewódzkiego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego oraz na odcinku między ul. Rataja a Radiową, może powodować próby przekraczania jezdni poza przejściami, które w przedmiotowych przypadkach oddalone są od siebie o ponad 200 m.
 10. Z perspektywy uporządkowania ruchu, ORBRD popiera zaproponowaną koncepcję czwartego wlotu na skrzyżowaniu z ul. Rataja oraz wyraźne rozdzielenie chodnika od ścieżki rowerowej.
 11. W sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Sybiraków należy zachować istniejące przejście dla pieszych przez al. Wojska Polskiego oraz wyposażyć je w azyl.
 12. Koncepcja powinna przewidywać dwa rozwiązania alternatywne okolic skrzyżowania z ul. Sybiraków:
 • sugerowane rozwiązanie docelowe – tj. zachowanie ciągłości drogi dla rowerów poza granice opracowania,
 • rozwiązanie przejściowe – na wypadek przebudowy wyłącznie al. Wojska Polskiego, bez przebudowy skrzyżowania z ul. Sybiraków – zawarte w przedstawionej koncepcji.

W drugim przypadku zakończenie drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem z ul. Sybiraków musi uwzględniać możliwość kontynuowania jazdy na rowerze w obu kierunkach:

  1. należy wykonać zjazd z jezdni na drogę dla rowerów zgodnie ze Standardami technicznymi infrastruktury rowerowej dla sieci dróg rowerowych miasta Olsztyna.
  2. należy przewidzieć przejazd dla rowerów przez al. Wojska Polskiego równoległy do przejścia dla pieszych, o którym mowa w punkcie 11.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *