Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Społecznie, by było bezpiecznie

Organizacja ruchu przy dworcu PKP

11.08.2017

Organizacja ruchu przy remoncie w okolicach Dworca Głównego kolejny raz pokazuje, że wygoda wykonawcy stawiana jest ponad interes mieszkańców. List wysłany do ZDZiT, JRPV, oraz Straży Miejskiej.

 

Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy sygnały od mieszkańców, że zmianie uległa organizacja ruchu przy dworcu – zamknięte zostało wschodnie dojście do przystanku tramwajowego i ul. Dworcowej (w rejon McDonalda). Zdjęcie wykonane 10 sierpnia w załączeniu. Jest to rozwiązanie niezgodne z aktualnym projektem czasowej organizacji ruchu, udostępnionym na stronach miasta Olsztyna (do tego wątku odnosimy się w dalszej części maila).

Prosimy straż miejską o interwencję w tej sprawie.

Mając na uwadze także wcześniej zgłaszane uwagi do tymczasowej organizacji ruchu w tym rejonie, prosimy o:
 • przywrócenie organizacji ruchu zgodnej z projektem tymczasowej organizacji ruchu, tj. w szczególności otwarcie dojścia do przystanków tramwajowych i do ul. Dworcowej po wschodniej stronie pl. Konstytucji 3 Maja,
 • usunięcie nierówności – stromych podejść usypanych z destruktu w miejscu dawnych jezdni (dojścia do przystanku tramwajowego), które wg rysunku projektu tymczasowej organizacji ruchu znajdują się poza obszarem zamknięcia ruchu,
 • bieżące i z wyprzedzeniem informowanie mieszkańców o wprowadzanych zmianach organizacji ruchu w sposób opisany w dalszej części maila,
 • uzupełnienie składu Komisji BRD o przedstawiciela JRPV,
 • ponownie wnosimy o powołanie zespołu monitorującego poprawność wprowadzonej organizacji ruchu (na kształt zespołu powołanego przy budowie I linii tramwajowej), a także dokonującego odbiorów.

Zwracamy również uwagę na chaos panujący w zakresie informowania mieszkańców o utrudnieniach.

 1. Na stronie ZDZiT brak jest informacji o zmianach w organizacji ruchu. Jest (na drugiej stronie aktualności) informacja o zmianach w komunikacji miejskiej, ale link do załączonego plakatu jest niewidoczny (przeglądarka Chrome).
 2. Ze strony ZDZiT prowadzi odnośnik do mapy utrudnień na stronie Bezpiecznego Olsztyna. Próżno szukać tam szczegółów organizacji ruchu.
 3. Urząd Miasta uruchomił stronę Ekomobilny Olsztyn, na której znajdują się m.in. informacje o przedmiotowej inwestycji. Dowiemy się z niej, że trwają prace rozbiórkowe, które utrudniają ruch. Projektu organizacji ruchu lub choćby schematu lub choćby odnośnika – brak. Także na podstronie z dokumentacją.
 4. Po wejściu na stronę Urzędu Miasta w końcu możemy dotrzeć do szczegółowych informacji. Zamieszczone tam pliki są zlokalizowane na serwerze olsztyn.eu. Do informacji na temat przebudowy możemy też dotrzeć poprzez dział Gospodarka > Inwestycje (lub Budujemy teraz). Tym sposobem trafiamy jednak na zupełnie inną stronę, która odsyła nas też na… Bezpieczny Olsztyn, ale nie do mapy, a na specjalną stronę.
 5. Na ww. stronie (do której można też dotrzeć z głównej strony BO, ale z mapy utrudnień już nie) udostępniono schemat i rysunek projektu organizacji ruchu – pliki zlokalizowano na serwerze bezpieczny.olsztyn.eu.
 6. Na tej samej stronie w polu „Przeczytaj również” jest odnośnik do strony „Wszystkie informacje o zmianach organizacji ruchu„. Przeczytamy tam m.in. o… zamknięciu ruchu alei Piłsudskiego od skrzyżowania z ulicą Głowackiego do Placu Jana Pawła II – od 15. lipca br.

Uwzględniając powyższe, prosimy o niezwłoczne uporządkowanie informacji o utrudnieniach w ruchu (nie tylko w rejonie dworca PKP, ale ogólnie – w całym mieście) poprzez:

 • ujednolicenie przekazywanych informacji i udostępnianie zarówno schematów, jak i projektów organizacji ruchu (minimum rysunków),
 • zamieszczenie na bieżąco aktualizowanych (z wyprzedzeniem) treści w jednym miejscu, żeby uniknąć sytuacji, w której aktualność pozyskiwanych przez mieszkańców informacji zależy tego, na którą stronę wejdą,
 • zamieszczanie na stronach ZDZiT, olsztyn.eu, Bezpieczny Olsztyn, Ekomobilny Olsztyn i innych prowadzonych przez miasto Olsztyn odnośników do aktualnej informacji – w widocznym miejscu, w sposób umożliwiający swobodne dotarcie do informacji niezależnie od strony,od której zaczynamy poszukiwanie – tj. m.in. także na mapie utrudnień,
 • usunięcie informacji nieaktualnych,
 • zamieszczanie aktualnych informacji w formie schematów także w miejscu prowadzenia prac – strzałki kierujące nie są wystarczające, w szczególności w przypadku, kiedy w jednym miejscu wiszą trzy, wskazujące ten sam kierunek i różne cele, w tym tak ogólne jak „przystanek MPK”.
 

Prosimy o odpowiedź drogą elektroniczną, zawierającą informację o sposobie i terminie załatwienia sprawy.

Z poważaniem,
Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 

Bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych.

07.01.2015

Tragiczny rok

Ten rok na olsztyńskich drogach jest wyjątkowo tragiczny – w ciągu pierwszych trzech kwartałów zginęło siedmioro pieszych. Jest to kolejny dowód na istnienie  alarmującej tendencji obserwowanej w Olsztynie od kilku lat – ciągłego wzrostu liczby zdarzeń drogowych, a w szczególności tych najcięższych, skutkujących ciężkimi obrażeniami i ofiarami śmiertelnymi.

Wydarzenia ostatnich kilku tygodni na olsztyńskich ulicach wywołały żywą dyskusję na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Upublicznienie tego problemu spowodowało pojawienie się wielu pomysłów na poprawę obecnego stanu rzeczy. Najczęściej powtarzającymi się przyczynami są słaba widoczność pieszego na przejściu oraz łamanie prawa przez kierowców.

Zgadzamy się z tak postawioną diagnozą i chcemy wskazać najskuteczniejsze sposoby zapewnienia bezpieczeństwa pieszym. (more →)

Uzupełnienie brakujących znaków D-6 („przejście dla pieszych”).

10.12.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 10 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o uzupełnienie brakujących znaków D-6 („przejście dla pieszych”) na przejściach dla pieszych przez ulice Juliusza Malewskiego i Jana Janowicza na skrzyżowaniu z ul. Bpa Tomasza Wilczyńskiego.

Wniosek dotyczący montażu progów zwalniających na ulicy Bartąskiej.

03.12.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 3 grudnia 2013 roku.

Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnioskuje o montaż progów zwalniających wyspowych na ulicy Bartąskiej w Olsztynie na wysokości budynku numer 12.

Uzasadnienie:
Powtarzające się wypadki (również śmiertelne) na ulicy Bartąskiej na wysokości budynków numer 8 i 12 spowodowane nieprzestrzeganiem ograniczenia prędkości.

Wniosek o poprawę widoczności na przejściu dla pieszych na ul. Wilczyńskiego vis-à-vis centrum handlowego H&B

03.12.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 3 grudnia 2013 roku.

Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnioskuje o poprawę widoczności na przejściu dla pieszych na ulicy Wilczyńskiego vis-à-vis centrum handlowego H&B poprzez zmianę organizacji parkowania pojazdów bezpośrednio przed przejściem.

Uzasadnienie:
Samochody, często dostawcze lub minivany, stojące w zatoce postojowej przed centrum handlowym znacząco pogarszają widoczność pieszy-kierowca-pieszy, obniżając bezpieczeństwo ruchu drogowego, w szczególności jego niechronionych uczestników.

Wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.

30.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 26 listopada 2013 roku.

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ul. Wilczyńskiego z ulicami: Jarocką oraz Kanta/Boenigka. Zmiana polegać ma na zapalaniu się sygnału zielonego dla pieszych łącznie z sygnałem zielonym dla pojazdów i jego trwaniem do końca danej fazy.

UZASADNIENIE

Obecny program sygnalizacji wymaga wywołania sygnału zielonego dla pieszych poprzez wciśnięcie przycisku. Nawet nieznaczne spóźnienie się pieszego z użyciem guzika skutkuje koniecznością oczekiwania na zielone światło do następnego cyklu, a więc często ponad dwie minuty. W wyniku bardzo długiego czasu oczekiwania na przejście, przy jednoczesnym braku pojazdów jadących w relacji kolizyjnej, często obserwuje się pieszych przekraczających jezdnię na czerwonym świetle. Proponowana zmiana systemu sygnalizacji zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. (more →)

Zmiana działania włączników dla pieszych przy sygnalizatorach świetlnych.

19.11.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 19 listopada 2013 roku.

Zgodnie z postulatami ORBRD, na niektórych skrzyżowaniach (np. Armii Krajowej x Jagiellończyka, Schumana x Sielska) cykl sygnału zielonego dla pieszych został zmieniony i włącza się automatycznie – bez konieczności interwencji ze strony pieszego. Jednocześnie, na włącznikach (“żółtych guzikach”) nie pojawia się informacja, że zgłoszenie jest realizowane (nie świecą się czerwone diody lub napis “CZEKAJ”). Powoduje to dezorientację pieszego, którzy włączając przycisk (operacja ta jest już zbędna) nie widzi reakcji co może nasuwać wniosek, że system nie działa, zgłoszenie jest niezarejestrowane, co w konsekwencji prowadzi do obserwowanych tam przypadków pokonywania przejść dla pieszych na czerwonym świetle.

Sytuacja może być jeszcze bardziej dezorientująca, a przez to bardziej niebezpieczna, gdy w obrębie skrzyżowania w zależności od pory dnia sygnał zielony dla pieszych realizowany będzie w trybie automatycznym lub manualnym.

 

Obywatelska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnosi o informowanie użytkowników poprzez uruchamianie oznaczeń na włącznikach (czerwone diody lub podświetlenie napisu “CZEKAJ”), że program sygnalizacji świetlnej realizuje zgłoszenie pieszego za każdym razem, gdy ma to miejsce zarówno w trybie manualnym jak i automatycznym.

Wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnej na wybranych skrzyżowaniach.

22.10.2013

Treść wniosku przedstawionego Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na posiedzeniu dnia 22 października 2013 roku.

 

Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) składam wniosek o zmianę programu sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach al. Sikorskiego z ulicami: Minakowskiego, Jarocką, Wańkowicza, zjazdami na parking sklepu Real, Synów Pułku i Tuwima. Zmiana polegać ma na uniezależnieniu wyświetlania zielonego światła dla pieszych i rowerzystów od użycia przez nich przycisku na przejściach i przejazdach w fazie ruchu pojazdów w ciągu al. Sikorskiego – ulicy głównej z pierwszeństwem przejazdu.

UZASADNIENIE

Obecny program sygnalizacji wymaga wywołania sygnału zielonego dla pieszych i rowerzystów poprzez wciśnięcie przycisku. Nawet nieznaczne spóźnienie się pieszego lub rowerzysty z użyciem guzika skutkuje koniecznością oczekiwania na zielone światło do następnego cyklu, a więc często ponad dwie minuty. Na trasie rowerowej w kierunku ul. Wilczyńskiego (z przejazdem przez al. Sikorskiego na skrzyżowaniu z Jarocką i Minakowskiego), ze względu na specyficzny układ faz sygnalizacji, oznacza to często konieczność oczekiwania niemal dwóch cykli, co jest równoznaczne z niemal 1/6 czasu przejazdu z centrum miasta na Os. Generałów. W wyniku bardzo długiego czasu oczekiwania na przejście lub przejazd, przy jednoczesnym braku pojazdów jadących w relacji kolizyjnej, często obserwuje się pieszych i rowerzystów przekraczających jezdnię na czerwonym świetle. Proponowana zmiana systemu sygnalizacji, polegająca na uwzględnianiu ruchu pieszych i rowerzystów w fazach ruchu samochodów wzdłuż al. Sikorskiego zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. (more →)

Al. Wojska Polskiego – II spotkanie konsultacji społecznych (09.05.2013)

30.06.2013

Propozycje do koncepcji przebudowy al. Wojska Polskiego (przedstawionej na spotkaniu konsultacyjnym dnia 9 maja 2013 r.). Przedstawiona koncepcja nie zawierała podstawowych wymiarów, takich jak: promienie łuków, szerokości pasów ruchu oraz chodników i dróg dla rowerów, odległości zatok postojowych od przejść dla pieszych itp. Brak tych informacji uniemożliwia szczegółowe odniesienie się do rozwiązań zaproponowanych w koncepcji i czyni listę uwag i wniosków otwartą. (more →)

Tymczasowa Organizacja Ruchu.

09.05.2013

Tymczasowa Organizacja Ruchu. Temat niezwykle istotny, szczególnie w momencie prowadzenia wielu inwestycji drogowych w Mieście i w przeddzień rozpoczęcia kolejnych, bardzo poważnych, wielomiesięcznych prac związanych z budową tramwaju. Prawidłowa organizacja funkcjonowania placu budowy, a także jego wpływ na całe otoczenie ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w szczególności jego niechronionej części, czyli pieszych i rowerzystów. Doświadczenia olsztyńskie niejednokrotnie pokazują, lekceważenie elementarnych zasad bezpieczeństwa przez wykonawców robót, brak lub niewłaściwe oznakowanie, a także brak zrozumienia potrzeb mieszkańców, na rzecz których prowadzą te prace. Dlatego też w naszej ocenie należy usprawnić obecne mechanizmy, które pozwolą na bezpieczne i wygodne z punktu widzenia mieszkańców organizowanie ruchu podczas prowadzenia robót w pasie drogowym. (more →)